Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV

Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV

0
UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản gửi Hiệp hội DN, Hiệp hội Du lịch, Hội Doanh nhân trẻ và cộng đồng các DN trên địa bàn để kêu gọi đóng góp vốn vào Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
/form>