quy dinh lac hau

Không tuyển được người do quy định lạc hậu

Không tuyển được người do quy định lạc hậu

0
Giáo viên đang rất thừa nhưng nghịch lý là trong nhiều trường hợp, nhà trường không thể tuyển dụng giáo viên mới thay người vừa nghỉ hưu do những quy định về biên chế.
Thiếu thực tế

Thiếu thực tế

0
Quy định quá máy móc và thiếu thực tế! Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi Thanh Niên số ra ngày 28 và 29.1 đăng bài Chỉ được uống... 300 đồng! và Khổ vì quy định lỗi thời .
Khổ vì quy định lỗi thời

Khổ vì quy định lỗi thời

0
Nhiều chính sách, quy định lạc hậu, phi thực tế, nhưng đến nay vẫn được áp dụng tại nhiều cơ quan, ban ngành, địa phương, gây lúng túng, thậm chí bức xúc cho cán bộ công chức và người dân.