Quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đô thị được đề xuất giám sát tối cao

0 Thanh Niên

Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của QH năm 2019 mà Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày tại QH sáng 7.6 cho biết, UBTVQH đề nghị QH xem xét, quyết định 2 trong 4 nội dung để QH thực hiện giám sát tối cao.

Quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đô thị được đề xuất giám sát tối cao

Bốn nội dung này gồm: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC giai đoạn 2011 - 2018; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị giai đoạn 2014 - 2018; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2011 - 2018; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về lập, quản lý, sử dụng các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2018.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm