Sân bay chuyên dùng cho một số loại máy bay như thủy phi cơ cần được phát triển	 /// Ảnh: Tiểu Thiên

Quy hoạch sân bay cần phù hợp tổng thể

09:17 04/03/2021 0

Ông Trần Quang Châu, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ hàng không Việt Nam cho rằng việc xây mới sân bay cần tính toán dựa trên nhiều tiêu chí và phù hợp với tổng thể mạng lưới cảng hàng không toàn quốc.