quy hoach tieu thoat lu

Xây dựng hệ thống tiêu thoát lũ ven đầm Thị Nại

Xây dựng hệ thống tiêu thoát lũ ven đầm Thị Nại

0
Ngày 16.3, UBND tỉnh Bình Định cho biết lãnh đạo đơn vị này đã có quyết định phê duyệt dự toán kinh phí Quy hoạch tiêu thoát lũ ven đầm Thị Nại (giai đoạn 1) với số tiền hơn 3,25 tỉ đồng.