Khổ sở vì quy hoạch treo

Khổ sở vì quy hoạch treo

08:59 24/03/2022 0

Đưa vào quy hoạch khu đô thị, du lịch từ gần 20 năm trước, nhưng đến nay xã Nghi Tiến (H.Nghi Lộc, Nghệ An) vẫn chưa có dự án nào được thực hiện khiến hàng trăm hộ dân và chính quyền đều khổ sở.

Cần sớm chấm dứt quy hoạch treo

Cần sớm chấm dứt quy hoạch treo

07:13 01/01/2022 24

Nhiều ý kiến mong mỏi quy hoạch treo nên được loại bỏ càng sớm càng tốt để người dân ổn định cuộc sống, sinh hoạt, làm ăn...