Vi phạm bản quyền: Nói mãi khổ lắm!

Vi phạm bản quyền: Nói mãi khổ lắm!

06:20 25/11/2021 0

Việc chưa hiểu rõ luật hoặc lợi dụng việc chưa hiểu rõ luật, thậm chí biết luật nhưng vẫn phạm luật..., được cho là những nguyên nhân khiến tình trạng vi phạm bản quyền cứ nói hoài nói mãi.

Bức ảnh của ông Lê Bích và tác phẩm tranh đạo nhái ảnh của ông

Dễ dãi chép tranh từ... ảnh

05:57 21/08/2020 0

Ông Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, cho biết những năm gần đây hiện tượng họa sĩ không vẽ ký họa mà chụp ảnh sau đó mang về đồ lại thành tranh khá phổ biến.