ran song trong nha tam

Rắn sống trong... nhà tắm

Rắn sống trong... nhà tắm

0
(TNO) Một con rắn nhỏ vừa được tìm thấy ở trong nhà tắm tại một nhà dân ở Thụy Sĩ. Điều kỳ lạ là nó đã sống tại đây được hơn sáu tháng.