Nhà báo Pháp gốc Việt Đoan Bùi: U.50 vẫn học tiếng mẹ đẻ qua… rap Việt

Nhà báo Pháp gốc Việt Đoan Bùi: U.50 vẫn học tiếng mẹ đẻ qua… rap Việt

19:01 24/06/2022 0

Ở tuổi 47, nhà văn, nhà báo Đoan Bùi bắt đầu hành trình đi tìm lại tiếng Việt, ngôn ngữ vừa thân thương nhưng cũng vừa xa lạ với những người gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Pháp như bà. Thông qua những bài rap của Đen Vâu, ICD…, bà tìm thấy được những điều thật đẹp đẽ, thú vị của tiếng mẹ đẻ.