Các bộ trưởng RCEP trong một phiên họp  /// Reuters

RCEP tập trung dỡ bỏ hàng rào thuế quan

0
Các nước Nhật Bản, Trung Quốc mong muốn dỡ bỏ thuế suất đối với 90% loại hàng hóa được giao dịch trong khi Ấn Độ lo ngại hàng nhập khẩu ồ ạt gây ảnh hưởng nền công nghiệp trong nước.