Show thời trang người 'mặc' người gây sốc ở Paris

Show thời trang người 'mặc' người gây sốc ở Paris

15:00 09/10/2015 0

Khi xem một buổi diễn thời trang, người ta thường trông đợi được nhìn thấy gì? Phù phiếm, lụa là - chắc rồi! Người mẫu bước đi trên nước, ánh sáng ảo diệu, âm nhạc sởn gai ốc... - ai mà chẳng thích thế! Nhưng còn người “mặc” người thì sao? Có vẻ hơi quá khích, hoặc không tưởng!