Rô bốt mô phỏng cơ chế co duỗi cột sống của báo đốm /// Ảnh: USNC

Rô bốt nhanh nhất thế giới mô phỏng báo đốm

18:40 11/06/2020 0

Theo chuyên gia Jie Yin, báo đốm là sinh vật nhanh nhất trên cạn, chúng đạt tốc độ và sức mạnh từ việc co duỗi cột sống, chúng tôi lấy cảm hứng từ báo đốm để tạo một loại rô bốt mềm có cột sống ổn định kép.