Say sưa sáng chế mô hình robot /// HOA NỮ

Học sinh làm robot giải quyết các vấn đề xã hội

0

Với các chủ đề như giải cứu đại dương, giải cứu rừng, thiết kế sáng tạo,…học sinh đến từ khắp cả nước đã có những mô hình robot sáng tạo nhằm phục vụ, giải quyết những vấn đề của xã hội.