Đôi khi chẳng thể rạch ròi

Đôi khi chẳng thể rạch ròi

0
1. Trong đêm, tôi giật mình khi một chị bạn trong friendlist (danh sách bạn bè) đang khóc ròng... trên FB.