Nhớ ngẩn ngơ canh rong mứt biển

Nhớ ngẩn ngơ canh rong mứt biển

0
Người dân ở biển có câu: "Rong mứt ngon canh/Té gành lọt hố" để nói về độ ngon của nồi canh rong mứt biển cũng như mức độ nguy hiểm của việc đi hái loại cây này.
Canh rong mứt biển

Canh rong mứt biển

0
Người dân ở biển có câu: Rong mứt ngon canh/Té gành lọt hố để nói về độ ngon của nồi canh rong mứt biển cũng như mức độ nguy hiểm của việc đi hái loại cây này.