CKTG 2016: Chưa vào cuộc đại chiến SKT, RNG đã 'sợ'

CKTG 2016: Chưa vào cuộc đại chiến SKT, RNG đã 'sợ'

18:00 13/10/2016 0

Uzi nói rằng anh và Mata thường mắc quá nhiều sai lầm vì sử dụng những chiếu thuật yêu cầu kĩ năng cá nhân và giao tiếp cao, đây có thể sẽ là điểm yếu bị SKT khai thác trong vòng đấu kế tiếp.