rung carbi

Đức hỗ trợ phục hồi rừng Carbi

Đức hỗ trợ phục hồi rừng Carbi

0
BQL dự án dự trữ carbon và bảo tồn đa dang sinh học (Carbi) tỉnh Quảng Nam cho biết Bộ Môi trường, bảo tồn thiên nhiên và an toàn hạt nhân Đức (BMU) đã chọn khu vực miền núi Quảng Nam để tài trợ hợp phần phục hồi rừng thông qua Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) và tổ chức WWF Việt Nam.
Đức tài trợ bảo vệ rừng Việt Nam - Lào

Đức tài trợ bảo vệ rừng Việt Nam - Lào

0
Đại sứ quán CHLB Đức tại Hà Nội hôm qua 1.9 cho biết, Chính phủ Đức hợp tác với Quỹ Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) trong dự án mới ký kết có tên Dự trữ carbon và Bảo tồn đa dạng sinh học rừng (CarBi) nhằm bảo vệ rừng tại tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế, cũng như trong vườn quốc gia của Lào nằm sát biên giới.