Bí ẩn rừng già - Kỳ 7: Đi ngắm voọc lúc bình minh

Bí ẩn rừng già - Kỳ 7: Đi ngắm voọc lúc bình minh

0
Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên có thiên nhiên hài hòa, môi trường sống đa dạng, quy tụ nhiều loài quý hiếm, một trong số đó là các loài linh trưởng. Hiện Vườn có hơn 130 cá thể thuộc 5 loài linh trưởng khác nhau như khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi lợn, voọc chà vá chân đen, vượn đen má vàng và cu li, đều thuộc nhóm 1B, đó là nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm.