rung nhan tao

Rừng nhân tạo

Rừng nhân tạo

0
(TNO) Các nhà nghiên cứu đã phát triển “một khu rừng nhân tạo” có thể chuyển hóa năng lượng mặt trời thành nhiên liệu hóa học.
Rừng nhân tạo trong sa mạc

Rừng nhân tạo trong sa mạc

0
Mô phỏng cấu trúc chiếc mũi của lạc đà, các nhà khoa học đã phát triển thành công một khu rừng nhân tạo rộng 10.000 m2 trong sa mạc.