Ngọn đuốc Olympic 2012 đã đến London

Ngọn đuốc Olympic 2012 đã đến London

10:31 24/07/2012 1

(TNO) Hôm qua, 23.7, ngọn đuốc Olympic London 2012 đã đến phía Đông London và được chiếu rộng rãi trên phương tiện truyền thông đại chúng ở Anh.

Khoảng 20.000 lượt người cùng rước đuốc

Khoảng 20.000 lượt người cùng rước đuốc

03:04 24/03/2012 0

Sau 3 tuần phát động, chương trình “Cảm ơn mẹ đã tin tưởng con” với lời kêu gọi “Cùng thắp đuốc niềm tin ủng hộ trẻ thiểu năng - Bạn click, P&G ủng hộ” trên website www.thanhniên.com.vn đã thu hút khoảng 20.000 lượt người cùng rước đuốc online.