Mai tết của nông dân TX.An Nhơn (Bình Định) bị ngâm trong lũ /// Ảnh: Hoàng Trọng

Trắng tay sau lũ

0
Liên tiếp hứng chịu 5 đợt lũ từ giữa tháng 11 đến nay, hàng ngàn nông dân Bình Định rơi vào cảnh trắng tay. Còn ở nhiều tỉnh miền Trung và Tây nguyên thiếu giống để canh tác.