Biển quảng cáo dầu cù là Mac-Phsu ở chợ An Đông, Chợ Lớn năm 1967 do con gái ông hoàng Miến Điện lưu vong ở Sài Gòn sản xuất  /// Ảnh: Tư liệu trong tập sách

Chuyện ít biết về Sài Gòn xưa

07:01 23/07/2016 11

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Hiệp (một Việt kiều Úc) đã cho ra đời bộ sách về Sài Gòn - Chợ Lớn xưa mang nhiều thông tin mới mẻ, thú vị.