Thanh tra phát hiện sai phạm kinh tế hơn 50.000 tỉ đồng

Thanh tra phát hiện sai phạm kinh tế hơn 50.000 tỉ đồng

17
Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa hoàn thiện báo cáo sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, toàn ngành thanh tra đã triển khai 3.553 cuộc thanh tra hành chính và 84.604 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.