sam alipas platinum

Tiến bộ khoa học chắp cánh nội lực nam giới

Tiến bộ khoa học chắp cánh nội lực nam giới

19
Chìa khóa vàng giữ thăng bằng cho nội lực, sức khỏe nam giới là testosterone. Tại Hội nghị thường niên lần thứ 40 của Hội Nam khoa Hoa Kỳ tháng 4.2015 vừa qua, vai trò của testosterone trong chăm sóc sức khỏe, thậm chí trẻ hóa cho nam giới một lần nữa càng được nhấn mạnh và đề cao.