Bắt chuột với ông Dũng là một đam mê /// Ảnh: Vũ Phượng

Lão nông Sài Gòn 10 năm bắt chuột đồng, dư tiền mua vàng

3
Gắn bó với nghề bắt chuột 10 năm, lão nông ở Sài Gòn cho biết mỗi ngày bèo lắm ông cũng bắt được hơn trăm con. Trừ hết mọi khoản sinh hoạt, ông dư tiền mua vàng mỗi năm vài chỉ, chơi vé số ngày vài chục tờ.