Mọi thông tin từ số thẻ, số CVV, hình đại diện của thẻ,... khi thanh toán qua Samsung Pay đều được các tổ chức thẻ và ngân hàng mã hóa  /// Samsung Mobile Malaysia

Samsung Pay, một lần thanh toán, ba tầng bảo mật tối ưu

15:59 28/09/2017 0

Việc Galaxy Note8 ra mắt tại Việt Nam, người dùng trong nước đã có thể tiếp cận Samsung Pay, phương thức thanh toán di động với độ bảo mật chuẩn quốc phòng, khắc phục nhược điểm an ninh từ các hình thức thanh toán thông dụng hiện nay.