Các mẫu TV có sức mua cao mùa cuối năm

Các mẫu TV có sức mua cao mùa cuối năm

10:00 22/12/2016 0

Cuối năm là thời điểm sức mua tăng cao, nhất là các mặt hàng điện tử nghe nhìn. Khi mua TV, người dùng thường ưu tiên chất lượng hình ảnh, thiết kế và những tiện ích thiết thực đi kèm.