Sàn giao dịch bất động sản phải rộng 50 m2 trở lên

0 Thanh Niên

Đây là quy định mới tại Thông tư 11/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng mới ban hành có hiệu lực từ ngày 16.2.

Sàn giao dịch bất động sản phải rộng 50 m2 trở lên

Đây là quy định mới tại Thông tư 11/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng mới ban hành có hiệu lực từ ngày 16.2.

Theo đó, tổ chức hay cá nhân muốn thành lập sàn giao dịch BĐS (sàn GDBĐS) bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp. Khi thành lập sàn GDBĐS phải có quy chế hoạt động riêng. Bên cạnh đó, mỗi sàn GDBĐS phải có tên, địa chỉ giao dịch rõ ràng, ổn định trên 12 tháng, khi thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng biết. Diện tích tối thiểu để được phép hoạt động là phải rộng 50 m2 trở lên cùng với trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động. Sàn GDBĐS phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS, trong đó người quản lý điều hành hoạt động phải có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS.

Tất cả những sàn GDBĐS đã thành lập trước ngày Thông tư 11/2015/TT-BXD có hiệu lực được tiếp tục hoạt động nhưng chậm nhất là ngày 1.7 tới phải bổ sung đầy đủ các điều kiện quy định nêu trên. Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ có trách nhiệm tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề hoặc có thể giao cho đơn vị trực thuộc hay ủy quyền cho Hiệp hội BĐS VN, Hiệp hội BĐS các thành phố, hội môi giới... Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng thi sát hạch phải là lãnh đạo Sở Xây dựng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm