Luật tài sản số bắt đầu có hiệu lực tại Ukraine

Luật tài sản số bắt đầu có hiệu lực tại Ukraine

19:59 18/03/2022 0

Ngày 16.3, dự luật Tài sản số sửa đổi, đã được Quốc hội Ukraine thông qua trước đó, chính thức trở thành luật. Nhờ đó, lĩnh vực tiền điện tử đã được hợp thức hóa tại Ukraine trong bối cảnh các khoản tài trợ bằng tiền điện tử mã hóa vẫn đang đổ dồn vào ví của chính phủ nước này.