Tàu ngầm San Juan trong một nhiệm vụ vào năm 2013 /// Hải quân Argentina

Tàu ngầm mất tích của Argentina dùng pin 'dỏm'?

6

Trong lúc Hải quân Argentina vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm kiếm tàu ngầm San Juan sau 11 ngày mất tích, có thông tin cho rằng pin của con tàu được mua từ nguồn không đảm bảo.