San phẳng đồng ruộng bằng tia laser

San phẳng đồng ruộng bằng tia laser

11:12 06/08/2013 0

San phẳng đồng ruộng bằng tia laser đã đem lại nhiều lợi ích cho nông dân, mở ra hướng phát triển nông nghiệp theo mô hình cánh đồng mẫu lớn.

San phẳng đồng ruộng bằng tia laser

San phẳng đồng ruộng bằng tia laser

03:05 01/08/2013 0

Giải pháp này mang lại nhiều lợi ích cho nông dân, mở ra hướng phát triển nông nghiệp theo mô hình cánh đồng mẫu lớn. Đây là nhận định của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp và chủ trang trại tại cuộc hội thảo tìm các giải pháp sau thu hoạch lúa gạo và san phẳng ruộng ứng dụng kỹ thuật laser khu vực Bắc bộ, Trung bộ và Tây nguyên, do dự án ADB - IRRI - Việt Nam phối hợp với Bộ NN-PTNT và Sở NN-PTNT, Sở Khoa học - Công nghệ Quảng Ngãi tổ chức vào ngày 31.7 tại TP.Quảng Ngãi.