doanh nghiep xa hoi san xuat non bao hiem se san xuat khau trang chong dich COVID -19.

Doanh nghiệp xã hội sản xuất khẩu trang chống dịch COVID-19

00:40 04/05/2020 0

Góp phần giải quyết sự thiếu hụt về nguồn cung thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế, Quỹ AIP và nhà máy Protec (một doanh nghiệp phi lợi nhuận sản xuất mũ bảo hiểm) đã sử dụng một phần diện tích và công năng của nhà máy hiện tại để sản xuất khẩu trang y tế. Quỹ FIA sẽ tài trợ 250.000 euro cho việc nhập máy móc và nguyên vật liệu đồng thời hỗ trợ việc phân phối trên thị trường quốc tế.