Công ty TNHH Một thành viên Cao su 75 là 1 trong những đơn vị triển khai thành công mô hình "3 tại chỗ" /// Ảnh: H.Mai

Những mô hình '3 tại chỗ' thành công

06:52 08/09/2021 1

Bên cạnh rất nhiều doanh nghiệp phải tạm ngưng sản xuất do không đáp ứng nổi "3 tại chỗ", một số doanh nghiệp đã triển khai thành công mô hình này, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn trong suốt giai đoạn căng thẳng chống dịch.