Anh Võ Văn Đồng (trái) và anh Cao Xuân Thìn  /// NVCC

Những sáng kiến làm lợi nhiều tỉ đồng

0
Trăn trở suy nghĩ và tâm huyết với nghề, những người thợ trẻ đã có nhiều sáng kiến mang lại giá trị kinh tế hàng tỉ đồng cho nhà nước. Họ được tôn vinh là những người thợ trẻ giỏi năm 2019.