Nguyễn Hoàng Duy Lưu bên mô hình nông nghiệp công nghệ cao	 /// Lê Thanh

Học ở Bác để không bao giờ bỏ cuộc...

1
Anh Lưu cho biết: 'Trong quá trình nghiên cứu, mình cũng gặp những thất bại và rút được nhiều bài học kinh nghiệm hơn và tìm giải pháp khắc phục. Bản thân luôn tự động viên là tuyệt đối không được chán nản, không bao giờ bỏ cuộc'.