Gia sản - Thơ của Nguyễn Đăng Khoa

Gia sản - Thơ của Nguyễn Đăng Khoa

08:30 01/05/2022 0

Anh có tuổi hoa mai em mang đi
Anh có thời gian thêu lên tóc mỗi ngày
Anh có những tờ lịch không bao giờ mới
Anh có những chấn thương làm con tin

Từ trong ngọn lửa - Truyện ngắn của Ny An

Từ trong ngọn lửa - Truyện ngắn của Ny An

08:30 24/04/2022 0

Phụng về giữa mùa nắng. Vừa đặt ba lô xuống tấm phản mọt gặm lỗ chỗ, việc đầu tiên là cầm rựa ra vườn chặt ngang gốc cây thầu đâu. Từng nhát rựa chan chát như phang thẳng vào mặt lão ta.