Luận bàn sành ăn

Luận bàn sành ăn

08:35 24/01/2012 0

(TNTS Xuân Nhâm Thìn) Sành ăn là gì? Hãy cùng TNTS lắng nghe ý kiến của các chuyên gia ẩm thực và đầu bếp thuộc các quốc tịch và địa hạt hoạt động khác nhau.