Một đại diện của sao khổng lồ đỏ /// ESO

Ngôi sao được sinh ra từ thuở hồng hoang của vũ trụ

0

Ngôi sao khổng lồ đỏ, có lẽ chào đời vào thời điểm vũ trụ khai sinh, đã được tìm thấy cách Trái đất khoảng 16.000 năm ánh sáng, theo báo cáo đăng trên chuyên san The Astrophysical Journal Letters.