Lên chức mà buồn !

Lên chức mà buồn !

03:50 19/02/2013 1

Có lẽ phần lớn giáo viên trực tiếp đứng lớp không mấy ai nuôi “mộng” làm cán bộ phòng GD-ĐT. Nhưng mơ hay không là một chuyện; còn sắp xếp, phân bổ, điều động, thuyên chuyển cán bộ lại là chuyện khác.