Tên lửa SS-18 Satan trong một cuộc phóng thử nghiệm vào năm 1999

Nga hé lộ siêu tên lửa hạt nhân

13
Nga hé lộ hình ảnh thiết kế siêu tên lửa hạt nhân lớn nhất của nước này, RS-28 Sarmat có sức công phá đủ mạnh để tàn phá một khu vực có diện tích gần bằng cả bang New York của Mỹ.