Quảng Ngãi sáp nhập 2 huyện và 16 xã

Quảng Ngãi sáp nhập 2 huyện và 16 xã

2
HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 12, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức kỳ họp bất thường, các đại biểu HĐND tỉnh này thống nhất và thông qua nghị quyết việc sáp nhập 2 huyện Tây Trà và Trà Bồng và 16 xã.