Gamuda Land Việt Nam hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội

Gamuda Land Việt Nam hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội

16:16 18/01/2022 0

Hai bên vừa ký thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực như phát triển đô thị thông minh, đô thị sinh thái, quản trị đô thị, xây dựng và phát triển hạ tầng, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững...