Anh Alunxay Sunnalat, Bí thư T.Ư  Đoàn TNCMDC Lào (giữa) nắm tay 2 trưởng đoàn của 2 tỉnh Quảng Trị (VN) và Savanakhet (Lào) thể hiện sự đoàn kết. /// ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Kết nối thanh niên 2 tỉnh biên giới Việt - Lào

0
Trong thời gian 6 ngày lưu lại tại nước bạn Lào, đoàn công tác của Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tham gia hàng hoạt hoạt động nhằm tăng cường tính kết nối giữa thanh niên 2 tỉnh biên giới Việt Lào…