hội nghị lần thứ ba bch t.ư đảng

Tìm kiếm theo

Tìm thấy 1 kết quả về hội nghị lần thứ ba bch t.ư đảng

Sắp xếp theo
Khai mạc Hội nghị lần thứ ba BCH T.Ư Đảng khóa XI

Khai mạc Hội nghị lần thứ ba BCH T.Ư Đảng khóa XI

0
Sáng 6.10, Hội nghị lần thứ ba BCH T.Ư Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Phát biểu khai mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (ảnh) nêu rõ: Tại hội nghị này, BCH T.Ư thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và kế hoạch 5 năm 2011-2015; xem xét, quyết định việc ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.