Tìm kiếm theo

Tìm thấy 2 kết quả về tuyến đường trên cao

Sắp xếp theo
TP.HCM xây 4 tuyến đường trên cao

TP.HCM xây 4 tuyến đường trên cao

0
Ngày 5.6, Sở GTVT TP.HCM báo cáo UBND TP.HCM về điều chỉnh các dự án đường trên cao theo quy hoạch đã được duyệt.