Tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động phi pháp tại Biển Đông /// Mai Thanh Hải

Thông điệp đe dọa

06:00 09/07/2018 0

Từ đầu tháng 7, Trung Quốc chính thức đặt lực lượng hải cảnh dưới sự kiểm soát của Cảnh sát vũ trang nhân dân, trực thuộc Quân ủy Trung ương, thay vì Cục Hải dương quốc gia như trước.