Nga - Ukraine giằng co Donetsk

Nga - Ukraine giằng co Donetsk

06:30 08/07/2022 0

Nga có thể tiếp tục trông cậy vào hỏa lực pháo binh để giành ưu thế trước Ukraine ở Donetsk, song Kyiv cũng đã rút ra được nhiều bài học ở Luhansk.