Từ năm học tới, học sinh lớp 2 và lớp 6 sẽ sử dụng sách giáo khoa mới /// ẢNH: ĐỘC LẬP

Lựa chọn SGK mới lớp 2, lớp 6 ra sao?

08:31 20/02/2021 2

Sau năm đầu tiên thực hiện sách giáo khoa lớp 1 mới với không ít tranh cãi, việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 cho năm học tới sẽ điều chỉnh ra sao là vấn đề nhận được sự quan tâm của xã hội.