Khi Trung Quốc rao giảng về hòa bình cho Biển Đông

Khi Trung Quốc rao giảng về hòa bình cho Biển Đông

08:00 13/06/2022 9

Kêu gọi hòa bình, chỉ trích “bá quyền hàng hải”... ở Biển Đông là một trong những nội dung trong bài phát biểu của tướng Ngụy Phượng Hòa , Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, vào hôm qua 12.6 ở Đối thoại Shangri-La, hoàn toàn ngược lại với hành vi thực tế của Bắc Kinh.