Sợi dây nối dài dòng chảy nghĩa tình của Shark Liên

Sợi dây nối dài dòng chảy nghĩa tình của Shark Liên

14:18 30/12/2021 0

Toàn bộ lợi nhuận từ việc phát hành cuốn sách thứ 3 của Shark Liên - “Liên và Dòng chảy nghĩa tình” được dùng để ủng hộ cho các hoạt động thiện nguyện, tiếp sức cho những hoàn cảnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch .